Dediščina Koprivnika - nekoč in danes
To   je   spomin   na   dediščino   Kočevarjev,   ki   pa   je     v     časih     pred     izselitvijo     v     zimskem     času 1941/42   bogata   tako   z   ljudskih   izročilom   kot stavbno   dediščino.   Namen   projekta   je   ljudem približati     dediščino     s     pomočjo     slikovnega gradiva,   predvsem   razglednic,   foto   razglednic in   fotografij.   Digitalizacija   gradiva   predstavlja pomemben    mejnik    pri    varovanju    nepremične dediščine. Ta    del    vsebuje    digitalizacijo    lokalne    zbirke Koprivnika,   približno   100   enot   kartofilijskega gradiva   in   posameznih   dokumentov   z   vsebino (podnaslovitev    in    opis    gradiva    v    tekstovni obliki)     med     obdobjem     1897     –     1950     za odkrivanja     družinskih     korenin,     rodoslovje, geneologija,     familypages,     on-line     druženje sorodnikov).
Matjaž    ima    osupljivo    zbirko    fotografij    in    dejstev    o zgodovini   Nesseltala.   Pomagal   nam   je,   da   smo   se   spet srečali    s    svojimi    izgubljenimi    sorodniki.    To    je    bilo    res čustveno doživetje.                                                      Družina Kump, 4. julij 2018
KRAJ: Kočevsko  DATUM: 22. 12. 1900 DOGODEK: spominska razglednica –       DAS GROSSE JAHRHUNDERT
KK_001
KRAJ: Koprivnik DATUM:  natisnjeno leta  1917 DOGODEK: narodno prebudna razglednica
KK_002
KRAJ: Kočevsko DATUM: natisnjeno leta  1910 DOGODEK: narodno prebudna   razglednica
KK_003
KRAJ: Kočevsko DATUM:  okoli leta 1897 - 1898 DOGODEK: jubilejna dopisnica
KK_004
KRAJ: Kočevsko DATUM: 24. 6. 1897 DOGODEK: litografija
KK_005
KRAJ: Koprivnik DATUM: natisnjeno leta  1910 DOGODEK: razglednica natisnjena v                   tehniki litografije
KK_006
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 9. 1898 DOGODEK:    razglednica natisnjena v                      tehniki litografije
KK_007
KRAJ: Koprivnik DATUM:    9. 7. 1902 DOGODEK: risana razglednica   (litografija)
KK_008
KRAJ: Koprivnik DATUM:   4. 7. 1901 DOGODEK: risana razglednica (litografija)
KK_009
KRAJ: Koprivnik DATUM:  7. 10. 19-- DOGODEK: razglednica narejena v tehniki                 litografije
KK_010
KRAJ: Koprivnik DATUM:    22. 5. 1901 DOGODEK: razglednica narejena v tehniki    litografije
KK_011
KRAJ: Koprivnik DATUM:   16. 5. 1911 DOGODEK: natisnjena razglednica
KK_012
KRAJ: Koprivnik DATUM:  28. 11. 1906 DOGODEK: kolorirana razglednica
KK_013
KK_014
KRAJ: Koprivnik DATUM:   23. 6. 1905 DOGODEK: razglednica
KK_015
KRAJ: Koprivnik DATUM:  25. 7. 1905 DOGODEK: razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  29. 10. 1924 DOGODEK: razglednica
KK_016
KK_017
KRAJ: Koprivnik DATUM:   1905 - 1908 DOGODEK: razglednica
KK_018
KRAJ: Koprivnik DATUM:  nečitljiv DOGODEK: razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1910 - 1915 DOGODEK: foto razglednica
KK_019
KK_020
KRAJ: Koprivnik DATUM:   8. 9. 1918 DOGODEK: kolorirana razglednica
KK_021
KRAJ: Koprivnik DATUM:  med leti 1905 - 1910 DOGODEK: fotografija
KRAJ: Koprivnik DATUM:  neodposlana razglednica DOGODEK: kolorirana razglednica
KK_022
KK_023
KRAJ:      Koprivnik DATUM:      odposlana po prvi svetovni vojni DOGODEK:  kolorirana razglednica
KK_024
KRAJ: Koprivnik DATUM:  odposlana med prvo svetovno   vojno DOGODEK: risana razglednica (litografija)
KRAJ: Koprivnik DATUM:  1. 6. 1933 DOGODEK: razglednica
KK_025
KK_026
KRAJ: Koprivnik DATUM:   izdana okoli leta 1922 DOGODEK: foto razglednica
KK_027
KRAJ: Koprivnik DATUM:  neodposlana razglednica DOGODEK: razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 10. 1929 DOGODEK: kolorirana razglednica
KK_028
KK_029
KRAJ: Koprivnik DATUM: 29. 7. 1937,  poslano 31. 7. 1937 DOGODEK:  natisnjena razglednica
KK_030
KRAJ: Koprivnik DATUM:  9. 4. 1939 DOGODEK: natisnjena razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  31. 8. 1936 DOGODEK: natisnjena razglednica
KK_031
KK_032
KRAJ: Koprivnik DATUM:   23. 5. 1930 DOGODEK: razglednica narejena v tehniki     bakrotiska
KK_033
KRAJ: Koprivnik DATUM:  31. 8. 1936 DOGODEK: natisnjena razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  11. 10. 1916 DOGODEK: razglednica narejena v tehniki    bakrotiska
KK_034
KK_035
KRAJ: Koprivnik DATUM:   26. 7. 1939 DOGODEK: sestavljena foto razglednica
KK_036
KRAJ: Koprivnik DATUM:  31. 8. 19?8 DOGODEK: razglednica narejena v tehniki    bakrotiska
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 4. 1940 DOGODEK: sestavljena foto razglednica
KK_037
KK_038
KRAJ: Koprivnik DATUM:   med leti 1935 - 1939 DOGODEK: foto razglednica
KK_039
KRAJ: Koprivnik DATUM:  12. 11. 1941 DOGODEK: sestavljena foto razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KK_040
KK_041
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KK_042
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KK_043
KK_044
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KK_045
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KK_046
KK_047
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KK_048
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KK_049
KK_050
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KK_051
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  izdana po prvi svetovni vojni DOGODEK: foto razglednica
KK_052
KK_053
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1930 DOGODEK: foto razglednica
KK_054
KRAJ: Koprivnik DATUM:  19. 8. 1939 DOGODEK: foto razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1930 DOGODEK: foto razglednica
KK_055
KK_056
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1930 DOGODEK: foto razglednica
KK_057
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1930 DOGODEK: foto razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1938 DOGODEK: foto razglednica
KK_058
KK_059
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1926 DOGODEK: portret Hermine Wuchse in    Anne Tschinkel
KK_060
KRAJ: Koprivnik DATUM:  12. 7. 1927 DOGODEK: foto razglednica
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1920 DOGODEK: portret Mimi Wuchse
KK_061
KK_062
KRAJ: Koprivnik DATUM:  20. 3. 1924 DOGODEK: portret Anne Tschinkel
KK_063
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1920 DOGODEK: družinska fotografija
KRAJ: Koprivnik DATUM:  med leti 1935 - 1940 DOGODEK: na poti domov iz cerkve Sv.    Jakoba
KK_064
KK_099
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1938 DOGODEK: skupinska fotografija
KK_100
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1936 DOGODEK: skupinska fotografija
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1938 - 1940 DOGODEK: skupinska fotografija
KK_101
KK_102
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1936 DOGODEK: skupinska fotografija
KK_103
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1938 - 1940 DOGODEK: skupinska fotografija
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1935 DOGODEK: skupinska fotografija
KK_104
KK_105
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1935 DOGODEK: skupinska fotografija
KK_106
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1935 DOGODEK: skupinska fotografija
KRAJ: Koprivnik DATUM:  med leti 1935 - 1941 DOGODEK: vaško jedro
KK_107
KK_108
KRAJ: Koprivnik DATUM:  med leti 1935 - 1940 DOGODEK: Vaško znamenje
KK_109
KRAJ: Koprivnik DATUM:  med leti 1939 - 1940 DOGODEK: Birma v Koprivniku
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta1930 DOGODEK: Osebni avtomobil pred hišo v    Koprivniku
KK_110
KK_111
KRAJ: Koprivnik DATUM:  med leti 1935 - 1940 DOGODEK: Koprivničani in okoličani na    vrtu
KK_112
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1938 DOGODEK: Žandarji iz Koprivnika
KRAJ: Koprivnik DATUM:  med leti 1930 - 1941 DOGODEK: Košnja
KK_113
KK_114
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1939 DOGODEK: obnovitvena dela na cerkvi       Svetega Jakoba
KK_115
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leto 1947 DOGODEK: Cerkev svetega Jakoba
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1939 DOGODEK: pred cerkvijo Svetega Jakoba
KK_116
KK_117
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1940 DOGODEK: Janez Grčman
KK_118
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1955 DOGODEK: gradbeni oder pred osnovno    šolo v Koprivniku
Seznam gradiva
FOT_039
KRAJ: okolica Kumrove vasi DATUM:  leta 1938 DOGODEK: skupinska fotografija
FOT_040
KRAJ: Staro Brezje DATUM:  leta 1936 DOGODEK: skupinska fotografija
KRAJ: okolica Kumrove vasi DATUM:  leta 1936 DOGODEK: skupinska fotografija
FOT_041
FOT_042
KRAJ: Travnik – Scherenbrunn DATUM:  leta 1939 DOGODEK: skupinska fotografija
FOT_043
KRAJ: Svetli potok - Lichtenbach DATUM:  med leti 1940 - 1941 DOGODEK: šola v Svetlem potoku
KRAJ: Nemška Loka DATUM:  okoli leta 1950 DOGODEK: krajinska fotografija
FOT_044
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1935 DOGODEK: portretna fotografija
FOT_001
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1935 DOGODEK: Pročelje gostilne Herman                            Lackner
FOT_002
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1935 DOGODEK: Gostilna Meditz
FOT_003
KRAJ: Koprivnik DATUM:  med leti 1935 - 1941 DOGODEK: portretna fotografija
FOT_004
KRAJ: Koprivnik DATUM:  med leti 1935 - 1941 DOGODEK: skupinska fotografija
FOT_005
KRAJ: Koprivnik DATUM:  leta 1924 DOGODEK: glavni oltar v cerkvi svetega   Jakoba
FOT_006
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1950 DOGODEK: obvezna oddaja mleka
FOT_007
KRAJ: Kočevsko DATUM:  leta 1925 DOGODEK: August Schauer
FOT_008
KRAJ: Koprivnik DATUM:  med leti  1950 - 1960 DOGODEK: fotografija – osebni dokument
FOT_009
KRAJ: Koprivnik DATUM:  okoli leta 1935 DOGODEK: Pročelje gostilne Herman                            Lackner
FOT_010