NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:        KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1930 DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    13,6 x 8,2 cm  OPOMBE:  neobjavljeno Skupina vaščanov Koprivnika pred vhodom v gostilno Wuchse.
Prednja stran: KK 057_a Zadnja stran:  KK 057_b
Datum obdelave gradiva: 21. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 057/KK