NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI OBJAVLJENO:   Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                                                         KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:          19. 9. 1898 DOGODEK:      razglednica natisnjena v tehniki litografije ZALOŽNIK: Kunstanstalt Karl Schwidernoch, Wien II. Pillersdorfg. 4.               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     14,0 x 9,0 cm OPOMBE:  Objavljeno v publikaciji. Npr. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 24 – 25.                           
Ja, sokolski 'na zdar' nam govori o narodnem prebujanju v tistem času. Na tej nemški oglednici, poudarjeni s pozdravom  Gruss aus Nesselthal bei Gottschee (Krain), je verjetno najstarejši poštni žig, ki so ga pritisnili na pošti v Koprivniku (Nesselthal 19. 9. 1898). Presodite sami, kaj na oglednici, ki je pred vami, najbolj izstopa. »Blagorodni gospod Leon Funtek, gimnazijalec iz Ljubljane« se je verjetno razveselil pozdravov nadebudne gospodične Lene. »Da spolnim obljubo, pošljem Vam to oglednico. Sporočite gospe mami in gospodu očetu moj poklon in pozdrav. Ali se katerikrat spolnite na izlet na Šmarno goro. Huj, kako naju je dež močil. S pozdravom in krepkim slovanskim Na zder'om ostaja Lena Franke- tova. To je šola, Rumena, velika palača, kaj?«
Prednja stran: KK 007_a Zadnja stran:  KK 007_b
Datum obdelave gradiva: 12. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 007/KK