NASLOVNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Cerkve na Kočevskem nekoč in danes, Kočevje, 1993.           KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1924 DOGODEK:      glavni oltar v cerkvi svetega Jakoba ZALOŽNIK: fotografska družina Dornig Kočevje               FOTOGRAF: Josef Dornig, mlajši           DIMENZIJE:     10,5 x 14,5 cm    OPOMBE:      Glavni oltar leta 1924. Original v lasti Viktorja Michitscha iz Beljaka (Villach). Glavni oltar je oblikoval domačin Michael Ruppe 1895. Na platnu na sredi je bila slikana Mati božja, pod njo desno sv. Andrej, levo sv. Jakob. Ob slikah sta v niši stala sv. Peter in sv. Pavel. Okvir so obstopili pari angelov z atributi. Tabernakelj je krasil pelikan, ki hrani mladiče s svojo krvjo.
Prednja stran: fot006_a
Datum obdelave gradiva: 05. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 006/FOT