NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            med leti 1935 - 1940 DOGODEK: Vaško znamenje ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    7,7 x 6,3 cm      OPOMBE:        Drago Prinčič kapelca Koprivnik Drago Prinčič,  Koprivnik 30, španski borec. Poročen z Rosalio Lackner. Fotografiran pred kapelico na vhodu v Koprivnik (bližnjica za Hrib – Büchel). Kapelica je bila porušena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.
Prednja stran: KK 109_a Zadnja stran:  KK 109_b
Datum obdelave gradiva: 01. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 109/KK