NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:    Koprivnik in njegovi ljudje            CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 94(497.4 Koprivnik) 929((497.4 Koprivnik) MAKAROVIČ, Marija  Koprivnik in njegovi ljudje / Marija Makarovič ; (arhivsko gradivo arhiv Pokrajinskega muzeja Kočevje …e tal.). 1. Izd., 1. Natis.-Ljubljana:¨«Maks Viktor« ; Dolenjske Toplice: Društvo kočevarjev staroselcev, 2010 Vsebuje tudi: Moje srce je ostalo v Koprivniku: življenske pripovedi, pričevanja in zgodbe o Hribu pri Koprivniku in Koprivniku / Anna Loser_(et.al.) ISBN 978-961-92021-5-9 (»Maks Viktor«) 1. Moje srce je ostalo v Koprivniku     254162432       KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1926 DOGODEK: portret Hermine Wuchse in Anne Tschinkel ZALOŽNIK: Fotograf  R. Verderber* FOTOGRAF: Rudolf Verderber, starejši*                            DIMENZIJE:    8,2 x 13,1cm  - foto razglednica OPOMBE: objavljeno v  publikaciji - Makarovič, Marija. Koprivnik in njegovi ljudje, stran 399.
Hermina   Wuchse   in Anna   Tschinkel,   vsaka   s   svojo   punčko. Ana   ima   lase   zvezane   s   črno   pentljo,   ki   jo   je   nosila   še   pol   leta   po mamini smrti. Koprivnik leta 1926 (Foto: R. Verderber fotograf, Kočevje)* *Ugotovitev    Matjaž    Matko,    objavljeno    v    publikacijah:    5    fotografov    Kočevarjev    in    Prva    kočevska    fotografkinja    Margit Verderber. Lastnik foto razglednice Matjaž Matko.
Prednja stran: KK 060_a Zadnja stran:  KK 060_b
Datum obdelave gradiva: 23. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 060/KK