NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas                CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                                KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            izdana okoli leta 1922 DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: Josef Dornig, starejši*               FOTOGRAF: Josef Dornig, starejši*               DIMENZIJE:     13,8 x 8,9 cm           OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 34 – 35.  *Ugotovitev Matjaža Matka. Avtorski posnetek pripada fotografu Josefu Dornigu, mlajšemu (IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig, 2007, ISBN 978-961-92261-O-O). 
GOSTILNA ROŽIČ (Kürteisch) Razglednica se je v prvi polovici prejšnjega stoletja pojavljala v dveh inačicah: kolorirana in v črno-beli tehniki. Izdajatelj je bil Josef Roschitsch, gostilničar iz Koprivnika. Fotografije so nastale okoli leta 1922, njihov avtor je fotograf Josef Dornig starejši iz Kočevja. V levem kotu razglednice izstopajo ljudje pred gostilno. Gospod Ernst Stalzer iz Koprivnika je dober kronist in jih v svoji vaški kroniki omenja v naslednjem vrstnem redu (od leve proti desni): Johann Meditz iz Poljan, Adolf Kump, Janez Grčman iz Koprivnika Wilhelm Meditz iz Poljan, gostilničar Josef Roschitsch z ženo Theresio in skrajno desno Josef Trampusch iz Koprivnika.
Prednja stran: KK 027_a Zadnja stran:  KK 027_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 027/KK