NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  neobjavljeno      KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            med leti 1935 - 1940 DOGODEK: na poti domov iz cerkve Sv. Jakoba ZALOŽNIK: neznan FOTOGRAF: neznan                         DIMENZIJE:     8,4 x 13,4 cm – foto razglednica OPOMBE:        neobjavljeno Starejša ženska na foto razglednici je Josefina Wuchse (Josephine) iz Koprivnika 44. Gospa se vrača iz večernega  proti domu. Vir: Marta Triplat, Ljubljana : Koprivnik.
Prednja stran: KK 064_a Zadnja stran:  KK 064_b
Datum obdelave gradiva: 24. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 064/KK