NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI OBJAVLJENO: v različnih publikacijah, glej opombe KRAJ: Kočevsko                                                              DATUM:           natisnjeno leta  1910, DOGODEK: narodno prebudna razglednica ZALOŽNIK: Franz X. Lackner, Klagenfurt               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    14,0 x 8,9 cm                                                     OPOMBE:  Razglednica je bila izdana v tehniki litografije. Prvotno je bila izdana leta 1910 v Celovcu. Doživela je več ponatisov. To ločimo po rastru barv na naslovni strani. Razglednica je bila poslana 21. 1. 1911 iz Kočevja v Koprivnik. Pošilja jo Otto Tschinkel iz Koprivnika, bratu Augustu v Rodine. Ima izjemno pričevalno vrednost, saj brat opisuje tragičen dogodek, ki se je storil vaščanu na poti iz žage Vajpoh v Koprivnik.             
Prednja stran: KK 003_a Zadnja stran:  KK 003_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 003/KK