NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:     KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:             28. 11. 1906 DOGODEK: kolorirana razglednica ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    13,8 x 8,7 cm          OPOMBE: Obstajajo trije ponatisi razglednice! Ponatis je bil objavljen v publikaciji: - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941.  
Prednja stran: KK 013_a Zadnja stran:  KK 013_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 013/KK