NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno                                                                     KRAJ: okolica Kumrove vasi                                                              DATUM:            leta 1936 DOGODEK: skupinska fotografija ZALOŽNIK: neznan           FOTOGRAF: neznan             DIMENZIJE:     8,8 x 6,0 cm OPOMBE:         Koča Kumrova vas smučanja 1936 Po pričevanju gospe Ane Lackner Šefman gre verjetno za lokacijo koče med nekdanjima vasema Tancpihelj in Staro Brezje, na zahodnih obronkih vzpetine Grič. Na hrbtni strani fotografije je zapis »smučanje«. Dejansko gre v bližini za smučišče za katerega so Kočevarji uporabljali ledinsko ime za vzpetino Nekle. Opomba Matjaž Matko.
Prednja stran: fot041_a Zadnja stran:  fot041_b
Datum obdelave gradiva: 06. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 041/FOT