NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno                                                                     KRAJ: okolica Kumrove vasi                                                              DATUM:            leta 1938 DOGODEK: skupinska fotografija ZALOŽNIK: neznan           FOTOGRAF: neznan             DIMENZIJE:     8,8 x 6,0 cm OPOMBE:         1938 l. Žegnanje Kumrova koča, cirkev vsi iz Koprivnika fantje in punce, levo zgoraj sem jaz, Anna Lackner. Po pričevanju gospe Ane Lackner Šefman gre verjetno za lokacijo koče med nekdanjima vasema Tancpihelj in Staro Brezje, na zahodnih obronkih vzpetine Grič. O.p. Matjaž Matko
Prednja stran: fot040_a Zadnja stran:  fot040_b
Datum obdelave gradiva: 06. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 040/FOT