NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Gostilne in birti v Koprivniku  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608   KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1910 - 1915 DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    18,8 x 8,2 cm          OPOMBE: objavljeno v publikaciji - Matko, Matjaž. GOSTILNE IN BIRTI V KOPRIVNIKU, stran 22 - 23.
GOSTILNIŠKI VRT Posnetek neznanega fotografa je nastal na gostilniškem vrtu med leti 1910 – 1915. Vhod v gostilno je bil na vzhodni strani hiše, pod senco košatih dreves pa prijeten vrt. Hiša je bila prostorna, v zahodnem delu hiše je bil prostor namenjen gospodarskim dejavnostim. V klavnico se je prišlo z dvorišča, ki so ga obkrožala gospodarsko poslopje, ledenica s kletjo in hiša. Gostilničar Hans, na posnetku desno, je bil med vaščani poznan po svojem pronicljivem  humorju. Priljubljenost birta  se je v poslu poznala v naslednjem pregovoru: Mesar in mlinar lahko skupaj prideta v nebesa; česar da eden premalo, drugi preveč vzame.       Ali kočevarsko: Dər Vloischhockar ünt dər Millar khammənt mitainondar in Himml: buəss das uəinə      tsəbeanikh gait, nimmət dar ondər tsə vil.
Prednja stran: KK 019_a Zadnja stran:  KK 019_b
Datum obdelave gradiva: 14. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 019/KK