NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:   Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                             Gostilne in birti v Koprivniku  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608            KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            1905 - 1908 DOGODEK: razglednica ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     14,1 x 9,2 cm        OPOMBE: objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 32 – 33 - Matko, Matjaž. Gostilne in birti v Koprivniku, stran 20 – 21.
Gospod Hans Wuchse (Bitschisch) je bil nekoč župan Nesselthala. Gostilna in mesarija na številki  44 je imela tudi sobe za goste in odlično ledenico z vinsko kletjo (na fotografiji), kjer si lahko dobil sladoled ali domače pivo. Tudi domačega vina ni manjkalo, kajti premožni gospod Hans je imel zidanico na Mavrlenu. Njegov vrt je bil vedno poln gostov. To vedo povedati starejši prebivalci Koprivnika, ki so podjetnega Hansa prepoznali na fotografiji pred gostilno skupaj z ženo Josefino (gospod v črnem brezrokavniku s predpasnikom).
Prednja stran: KK 018_a Zadnja stran:  KK 018_b
Datum obdelave gradiva: 13. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 018/KK