NASLOVNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:             med leti  1950 - 1960 DOGODEK:       fotografija – osebni dokument ZALOŽNIK: neznan           FOTOGRAF:     neznan   DIMENZIJE:     OPOMBE:         
Josef Sterbenz – Pep 16. 2. 1889 – 16. 5. 1969 Zadnji od Kočevarjev, ki je pokopan v Koprivniku, in hkrati edini Kočevar, ki se je po drugi svetovni vojni vrnil na Kočevsko. Razlog o njegovi vrnitvi v domovino je bilo nestrinjanje s Trumanovo politiko do vzhodnega bloga v Evropi. Iz združenih držav Amerike se je vrnil v Koprivnik v 60. Letih prejšnjega stoletja. V Koprivniku je živel na hišni številki 13. Z ženo, ki je prav tako iz Koprivnika, sta imela dva otroka. Bil je posebnež in velikodušnež. Strast so mu bile karte. Vir: Ana Lackner Šefman in Stalzer, Ernst. Nesseltaler - Dorfchronik, München-Nesseltal, 1984.
Prednja stran: fot010_a
Datum obdelave gradiva: 07. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 010/FOT