NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI OBJAVLJENO:   Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                                                                                KRAJ: Kočevsko                                                              DATUM:           24. 6. 1897 DOGODEK: litografija ZALOŽNIK: Franz Göderer , Gottschee               TISKAR: Regel & Krug, Leipzig               DIMENZIJE:     14,3 x 9,2 cm      OPOMBE:  večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941.               
Gruss aus Gottschee (Pozdrav iz Kočevja) piše na prekrasni litografiji. Morda bi bil primernejši napis na tej razglednici Pozdrav iz Kočevske. V zgornjem levem kotu so namreč ruševine gradu Kostel (v današnjem času grad doživlja preporod). Kljub risbi glavne kočevske ulice, nekakšne 'promenade', ne moremo prezreti tudi sredinske risane podobe Koprivnika. Iz predela v ozadju vasi, po kočevsko so mu rekli Sandriegl, čudovito izstopajo pašniki na Griču (Gritsch). V zgornjem delu vasi, imenovanem Nakl, na desni strani ob luži izstopajo domačije družin Meditz (Nesselthal 52), Stefandl (Nesselthal 51) in Stonitsch (Nesselthal 50). Tako čudovito  razglednico bi lahko narisal rojak Mihael Ruppe, pa je verjetno ni. Za njeno izdajo je zaslužen gozdar Franz Göderer iz Kočevja. Nastala je v letih 1897 – 1898,  na kar nas opozarja poštni žig. Poslana je bila iz Kočevja v Škofljico pri Ljubljani 30. 3. 1898.
Prednja stran: KK 005_a Zadnja stran:  KK 005_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 005/KK