NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            med leti 1935 - 1940 DOGODEK: Koprivničani in okoličani na vrtu ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    9,9 x 6,9 cm      OPOMBE:      Kralš Rozi, Rozi z sinom iz Nemške loke. V sredini Richard Schneller, Rudolf Stalzer iz Hriba, Sali Kralš Rozi – Roza Stalzer – Eppich (Kräsch), Richard Schneller, trgovec iz Koprivnika, Sali – Rosalia Lackner, Koprivnik 9. Fotografija je nastala v Koprivniku.
Prednja stran: KK 112_a Zadnja stran:  KK 112_b
Datum obdelave gradiva: 01. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 112/KK