NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Fototeka SEM Ljubljana                 KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:             med leti 1935 - 1939 DOGODEK:   foto razglednica ZALOŽNIK: Vjekoslav Kramarič, Ljubljana (glej logotip)               FOTOGRAF: Vjekoslav Kramarič Ljubljana*            DIMENZIJE:     14,0 x 9,0 cm OPOMBE: fototeka SEM Ljubljana * Nesporno avtor panoramske fotografije je Vjekoslav Kramarič iz Ljubljane. Primerjaj; fototeka SEM Ljubljana in domoznanska razstava »Novomeški fotograf Vjekoslav Kramarič« (vabilo).
Prednja stran: KK 039_a Zadnja stran:  KK 039_b
Datum obdelave gradiva: 17. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 039/KK