NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:   Medvedja knjiga                   CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 908(497.4Kočevski Rog) 502.2(497.4Kočevski Rog) MATKO, Matjaž, 1958- Medvedja knjiga / Matjaž Matko ; [avtorji tekstov Dobra kot med Mateja Mahnič, Kmetija Rajhenav, Ajdovi štruklji s skuto Romana Novak, Nočitve v apartmajih Kočevskega roga, Kolesarska oskrbovalna točka Angelca Petrič ; fotografije Rudolf Balog ... etal.]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, 2015 ISBN 978-961-93798-0-6 277750272                                                                                                                             KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1930 DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     8,9 x 13,8 cm      OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. Medvedja knjiga, stran 36. - Matko, Matjaž. Vodič po naravnih in zgodovinskih   znamenitostih Kočevskega roga – Vas Koprivnik z okolico, stran 29.
Prednja stran: KK 055_a Zadnja stran:  KK 055_b
Datum obdelave gradiva: 21. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 055/KK