NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno                                                                     KRAJ: Staro Brezje                                                              DATUM:            leta 1936 DOGODEK: skupinska fotografija ZALOŽNIK: neznan           FOTOGRAF: neznan             DIMENZIJE:     8,7 x 6,0 cm OPOMBE:         Koča, Anna Lackner, Anna Jonke, Anna Meditz 1936 Vzpetina Neckle nad Starim Brezjem (Altfreisach), priljubljeno shajališče mladih iz Koprivnika in okoliških vasi. Udeleženci nedeljskega izleta so vaščani Koprivnika. Vir: Ana Lackner Koprivnik – Ljubljana.
Prednja stran: fot039_a Zadnja stran:  fot039_b
Datum obdelave gradiva: 05. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 039/FOT