NASLOVNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: objavljeno KRAJ: Kočevsko                                                              DATUM:             leta 1925 DOGODEK:      August Schauer ZALOŽNIK: fotografska družina Dornig               FOTOGRAF: Josef Dornig, starejši        DIMENZIJE:     OPOMBE:         
August Schauer (17. januar 1872 - 1. julij 1941) je bil kočevarski duhovnik in založnik. Po končanem šolanju v Kočevju in Novem mestu je študiral teologijo v Ljubljani, kjer je bil posvečen v duhovnika 22. Julija 1897. Svojo prvo mašo je imel v Poljanah 8. Avgusta 1897. Sprva je bil kaplan v Koprivniku, kasneje služboval v Starem Logu. Leta 1901 je postal župnik v Topli Rebri. Leta 1906 je postal župnik v Koprivniku, kjer je služboval vse do svoje smrti leta 1941. V Koprivniku je bilo 10. januarja 1936 praznovanje njegove 30-letne službe za župnika. Praznovanje, ki je zaznamovalo 40 let svojega duhovništva, je bilo 22. julija 1937. August Schauer je duhovno in posvetno deloval v Koprivniku vse do svoje smrti. S Koprivnikom in okoliškimi kraji je bil tesno povezan. Med drugim je bil od leta 1925 urednik Gottschee Zeitunga (Kočevskega koledarja), ki je izhajal v Koprivniku. Kot večina kočevarskih duhovnikov je nasprotoval kolektivni izselitvi Kočevarjev med drugo svetovno vojno. Umrl je v Ljubljani 1. Julija 1941, pokopan je v Kočevskih Poljanah. Fotografija župnika Augusta Schauerja je bila obljavljena v različnih publikacijah, časopisih in revijah, med drugim v: Gottscheer Zeitungu, Gottscheer Tree, Nesseltaler - Dorfchronik, Ilustrirani Slovenec.
Prednja stran: fot008_a
Datum obdelave gradiva: 05. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 008/FOT