NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                    KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            31. 8. 1936 DOGODEK: natisnjena razglednica ZALOŽNIK: Fotograf Jos. Dornig Kočevje*               FOTOGRAF: Josef Dornig, mlajši               DIMENZIJE:    14,5 x 8,9 cm          OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 48 – 49.
Fotografije na razgledici iz začetka tridesetih let so delo Josefa Dorniga mlajšega, razglednica pa je poslana iz Koprivnika 31. avgusta 1936. Ker se določene fotografije na razglednicah večkrat ponavljajo, bi se tokrat osredotočili na spodnjo desno fotografijo. Posnetek je narejen iz zgornjega nadstropja šole. Drevored akacij je bil zasajen v letih 1932 – 1933, poteka pa po sredini glavne ulice (Hauptgasse) v Koprivniku. Na koncu drevoreda je vzpetina nad vasjo, ki so ji rekli Kirchle. Pa pojdimo po vrsti. Prva hiša na levi je nosila številko 35 (Mriesch); sledijo št. 36 (Pödnsch); št. 37 (Übrigörsch); št. 38 (Zöscheisch); št. 39 je imel takratni županijski urad; št. 40 je bila domačija Marije Lackner (Mrimatlsch); št. 41 (Pöstmeistrsch); zadnja hiša trgovca Schnellerja (Tömlsch Baronsch) pa je nosila št. 43.
Prednja stran: KK 031_a Zadnja stran:  KK 031_b
Datum obdelave gradiva: 16. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 031/KK