NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1939 DOGODEK: obnovitvena dela na cerkvi Svetega Jakoba ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    6,1 x 8,6 cm      OPOMBE: Obnovitvena dela na cerkvi svetega Jakoba so bila končana leta 1939. Na posnetku pred cerkvijo družina Milene Moškon iz Koprivnika. Vir: Milena Moškon, Vransko.
Prednja stran: KK 115_a Zadnja stran:  KK 115_b
Datum obdelave gradiva: 02. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 115/KK