NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno            KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1938 DOGODEK: skupinska fotografija ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    5,7 x 8,3 cm          OPOMBE: Poldi Wuchse, Ana Lackner 1938 Gospodarski objekt za hišo Lacknerjevih iz Koprivnika. Pozirata dekleti Leopoldina Wuchse in Anna Lackner.
Prednja stran: KK 100_a Zadnja stran:  KK 100_b
Datum obdelave gradiva: 27. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 100/KK