NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1920 DOGODEK: portret Mimi Wuchse ZALOŽNIK: Fotograf  R. Verderber* FOTOGRAF: Rudolf Verderber, starejši*                            DIMENZIJE:    8,2 x 13,0 cm – foto razglednica OPOMBE:        neobjavljeno
 (Foto: R. Verderber fotograf, Kočevje)* *Ugotovitev    Matjaž    Matko,    objavljeno    v    publikacijah:    5 fotografov   Kočevarjev   in   Prva   kočevska   fotografkinja   Margit Verderber. Lastnik foto razglednice Matjaž Matko. Na    foto    razglednici    verjetno    Mimi    (Hermina)    Wuchse, Koprivnik 44. Vir: Marta Triplat, Koprivnik – Ljubljana.
Prednja stran: KK 061_a Zadnja stran:  KK 061_b
Datum obdelave gradiva: 23. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 061/KK