NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas                           KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            7. 10. 19-- DOGODEK:   razglednica narejena v tehniki litografije ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: D. Žagar Fotog., Prezid               DIMENZIJE:     14,1 x 9,2 cm         OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941.   D(ragutin) Žagar fotograf. Imel med drugim tudi fotografski atelje v Kočevju!          
Prednja stran: KK 010_a Zadnja stran:  KK 010_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 010/KK