NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno            KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1936 DOGODEK: skupinska fotografija ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    8,6 x 5,9 cm       OPOMBE: Ana Lackner, Mimi Wuchse, Friedl Meditz Nemška Loka, Olga Meditz, Nesseltahl, vrt Lackner Slikano na domačem vrtu v Koprivniku. Hišna številka 9, lastnik Hermann Lackner (Beibleisch), posest 25ha28a 08m². V ozadju vzpetina nad vasjo Kirchle. Vir: Ana Lackner Šefman,
Prednja stran: KK 103_a Zadnja stran:  KK 103_b
Datum obdelave gradiva: 01. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 103/KK