NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:      Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas                CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                      Izgubljeni album o fotografu, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig                                                                                                                                              CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana CIP 77.047.1(497.4Kočevje)(084.12) MATKO, Matjaž Izgubljeni album o fotografu, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig / Matjaž Matko.- 1, izd – Kočevje : Bela Svetloba. 2007   ISBN 978.961-92261-0-0     236053248 KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            12. 7. 1927 DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: Fotograf Jos. Dornig Kočevje FOTOGRAF: Josef Dornig, mlajši                            DIMENZIJE:    13,7 x 8,5 cm  OPOMBE: objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, KOČEVJU, KOČEVSKI IN DRUŽINI DORNIG, poglavje Izgubljeni album Kočevske  stran 51. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje DOGODKI, stran 66 - 67.   - Večkrat v  Gottscheer Zeitung (Gottscheer Kalender).
S   prenavljanjem   cerkve   svetega   Jakoba   v   Koprivniku   so   začeli   v   tridesetih   letih   prejšnjega   stoletja. Avtor   fotografije   gospod Josef   Dornig   je   svečani   dogodek   posvetitve   zvonov   dne   12.   7.   1927   ovekovečil   na   razglednici.   Z   leve   proti   desni:   Leopoldine Wuchse,    Nesselthal    41;    Hermina    (Mimi)    Wuchse,    Nesselthal    44;    mizar    Eduard    Meditz,    Nesselthal    4;    Zofija    Wuchse, Nesselthal   41;   Hilda   Tramposch,   Nesselthal   k   13;   župnik   August   Schauer;   Aurelia   (Reli)   Lackner,   Nesselthal   k   40;   Josefa Tramposch,   Nesselthal   37;   Emma   Mantel,   Nesselthal   31;   Loise   Sterbenz,   Nesselthal   61;   Anne   Lackner,   Nesselthal   9;   Josef Lackner, Nesselthal 9; gostilničar Johann Kump, Nesselthal 23; Janez Ivanc, Nesselthal 48; in Olga Meditz, Nesselthal 22. POSVETITEV ZVONOV Posnetek   je   nastal   med   cerkvijo   in   gasilskim   domom   v   Koprivniku.   Na   fotografiji   je   fotograf   Dornig   fotografiral   skupino vaščanov   Koprivnika   z   župnikom   Augustom   Schauerjem   iz   Kočevskih   Poljan.   Župnik   Schauer   je   bil   zadnji   urednik   časopisa Gottscheer   Kalender   (Gottscheer   Zeitung),   ki   je   izhajal   v   Koprivniku.   Fotografija   je   bila   objavljena   v   kočevskem   koledarju leta 1928.
Prednja stran: KK 059_a Zadnja stran:  KK 059_b
Datum obdelave gradiva: 23. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 059/KK