NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                                KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            neodposlana razglednica DOGODEK:   razglednica ZALOŽNIK: Foto Jos. Dornig, Kočevje*               FOTOGRAF: Foto Jos. Dornig, Kočevje*               DIMENZIJE:     14,8 x 8,9 cm      OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 36 – 37. *Ugotovitev Matjaža Matka. Avtorski posnetek pripada fotografu Josefu Dornigu, mlajšemu (IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig, 2007, ISBN 978-961-92261-O-O).  Gospod 'Malora', pardon, gostilničar Josef (njegovega stasa Dornig ni ovekovečil na razglednici, je pa zato naredil panoramsko sliko kraja), je bil svojemu poklicu primerno obilen, kar vedo povedati tisti, ki so kartali v njegovi gostilni. Če smo že kritični do njegovega stasa, pa razložimo še tisto o 'malori'. Med govorjenjem je kar naprej ponavljal besedo 'malora' in tako se ga je vzdevek prijel. Gostilničar zaradi svoje zveličavnosti in osornosti  med vaščani ni bil priljubljen. Večkrat so mu očitali: bil si Kürte in boš ostal Kürte. Stavek, s katerim so ga naslavljali, je postal pravilo in ne izjema.
Prednja stran: KK 026_a Zadnja stran:  KK 026_b
Datum obdelave gradiva: 15. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 026/KK