NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta1930 DOGODEK: Osebni avtomobil pred hišo v Koprivniku ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    8,6 x 6,2 cm      OPOMBE:        Jakomini iz Kočevja, Žaga, trgovec z lesom 1930 Herman Jakomini je bil trgovec z lesom iz Kočevja. Na fotografiji pred Lacknerjevo hišo (steckle – pomožni objekt) v pogovoru z Ano Lackner.
Prednja stran: KK 110_a Zadnja stran:  KK 110_b
Datum obdelave gradiva: 01. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 110/KK