NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž   Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                       5 fotografov Kočevarjev    CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.04(497.4Kočevje)(091) MATKO, Matjaž [Pet] 5 fotografov Kočevarjev = 5 Fotografen Gottscherrr / Matjaž     Matko ; [povzetek v nemščino Tomaž Markovič]. - Koprivnik : Zavod  za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, 2010. - (Iz   fotografske dediščine Kočevarjev) ISBN 978-961-92496-2-8 249513728                KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            23. 5. 1930 DOGODEK:  razglednica narejena v tehniki bakrotiska** ZALOŽNIK: Jos. Dornig, Fotograf, Kočevje*               FOTOGRAF: Josef Dornig, starejši*               DIMENZIJE:     14,0 x 8,9 cm        OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941,   stran 44 – 45. - Matko., Matjaž. 5 fotografov Kočevarjev, poglavje Josef Dornig mlajši, stran 17. - Makarovič, Marija. Koprivnik in njegovi ljudje, stran 21, slika 4. *Ugotovitev Matjaža Matka. Avtorski posnetek pripada fotografu Josefu Dornigu, mlajšemu (IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig, 2007, ISBN 978-961-92261-O-O). ** obstajata dva odtenka; moder in rjav odtenek.
Gospa Počkar iz Ljubljane je 23. maja 1930 prejela iz Koprivnika razglednico z naslednjo vsebino: »Veseli in srečni radi rajske samote te pozdravljajo« Sledi nečitljiv podpis Mi pa lahko ob gledanju fotografije nostalgično dodamo, da je bila to lepa vas. Vas srečnih in žalostnih spominov, slik iz otroštva in velikih hiš. Na spodnji levi fotografiji je največja in ena od najstarejših v vasi, zgrajena leta 1603. Podrli so jo v petdesetih letih prejšnjega stoletja in jo uporabili za gradbeni material pri gradnji cest. Hiša vdove Margarete Schneller (Richtarsch), Koprivnik 7, je bila izreden arhitekturni primerek enonadstropne hiše. Fotografija spodaj desno prikazuje del vaške kapelice na koncu glavne ceste; sledi ji hišna številka 42, domačija Roberta Schmucka (Palsch).
Prednja stran: KK 033_a Zadnja stran:  KK 033_b
Datum obdelave gradiva: 17. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 033/KK