NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:           leto 1947 DOGODEK: Cerkev svetega Jakoba ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    8,5 x 6,0 cm      OPOMBE:        3. 7. 1947 Eden od zadnjih posnetkov cerkve svetega Jakoba v Koprivniku. Cerkev je bila požgana 19. 3. 1949.
Prednja stran: KK 114_a Zadnja stran:  KK 114_b
Datum obdelave gradiva: 02. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 114/KK