NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:   Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                                KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            nečitljiv DOGODEK: razglednica ZALOŽNIK: »Anitta«, Wien, V/2, Diehlg. 47               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     13,8 x 9,4 cm         OPOMBE: Objavljeno v  publikaciji. - Matko, Matjaž.  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 38 – 39.  
Razglednica iz leta 1908 je sestavljena iz treh fotografij. Na levi je fotografija vasi s predeli nad vasjo, ki so jih od leve proti desni imenovali Speckbüchel, Kirchle in Pückö (porasel z gozdom). Na sredinski fotografiji je cerkev svetega Jakoba z južne strani. Na desni pa je fotografija hiše trgovca Matthiasa Wuchseta (Pödnsch) iz Nesselthala 36. S trgovsko dejavnostjo se je ukvarjal tudi Matthiasov brat Josef Wuchse iz Waidhofna na Spodnjem Avstrijskem. Trgovčeva hči Maria Wuchse si je veliko dopisovala s stricem in prav po njeni zaslugi se je ohranilo toliko prekrasnih razglednic kraja. Poleg Wuchsetove trgovine sta v tem času v Koprivniku delovali še dve: trgovina Josefa Roschitscha, Nesselthal 15; in trgovina Margarete Schneller, Nesselthal 7 
Prednja stran: KK 017_a Zadnja stran:  KK 017_b
Datum obdelave gradiva: 13. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 017/KK