NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Gostilne in birti v Koprivniku  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608                                                            Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž   Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864              KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            29. 7. 1937* ,  poslano 31. 7. 1937 DOGODEK: natisnjena razglednica ZALOŽNIK: Fotoatelje Jos. Dornig. Kočevje*               FOTOGRAF: Josef Dornig, mlajši*               DIMENZIJE:    13,9 x 9,0 cm          OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. - Matko, Matjaž. Gostilne in birti v Koprivniku, stran 36 – 37. - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje PO SLEDI RAZGLEDNICE POSLANE IZ KOPRIVNIKA 31. decembra 1937, stran 72 – 73. *Ugotovitev Matjaža Matka. Avtorski posnetek pripada fotografu Josefu Dornigu, mlajšemu (IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig, 2007, ISBN 978-961-92261-O-O). 
GOSTILNA ROŽIČ Hiša je bila zelo prostorna, saj je bila med večjimi v vasi. Gospodarsko poslopje, ki je bilo na dvorišču za hišo, je bilo primerno za skladišče. V zgornjih prostorih je bilo dovolj sob, ki so bile dobro izkoriščene. Gostilna se je nahajala v strogem vaškem jedru, prav nasproti šole. Ernst Stalzer je v spominih zabeležil, da se je zaradi prostorskih težav pouk v osemdesetih letih 19. stoletja odvijal v Rožičevi hiši. Ljudsko šolo je obiskoval nadobudni Michael Ruppe iz sosednje vasi Topli Vrh, ki je kasneje postal slikar svetovnega slovesa. PO SLEDI RAZGLEDNICE POSLANE IZ KOPRIVNIKA 31. decembra 1937 Družina oglarja in gozdnega delavca Antona Rossija iz Hriba 28 je bila številčna. Stari oče Giambatta Rossi je s trebuhom za kruhom prišel iz Italije na ozemlje takratne dežele Kranjske. Njegov sin Anton Rossi se je rodil v Litiji, pot pa ga je pripeljala na Kočevsko, kjer je našel življenjsko sopotnico Magdaleno Lackner iz vasi Staro Brezje. Kasneje sta se ustalila v vasi Hrib (Büchel), ki je ležala južno od Koprivnika in je leta 1930 štela 152 duš. Njun sin Anton (Tone) Rossi tako kot stari oče Giambatta ni dobil zaposlitve v domačem kraju. Uka željan je odšel v svet in se zaposlil v Slavoniji. Razglednica je bila oddana na pošti (Koprivnik 30), kjer je živela družina poštne uslužbenke Rozalije Prinčič. Pozdrave, predvsem pa zdravja in sreče v novem letu ter zadovoljstva ob delu v letu 1938 mu želi njegova družina (mama in oče) ter vaščani Marija Kump, Anna Kump in Anne Meditz.
Prednja stran: KK 030_a Zadnja stran:  KK 030_b
Datum obdelave gradiva: 16. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 030/KK