NASLOVNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  neobjavljeno              KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            med leti 1935 - 1941 DOGODEK:      portretna fotografija ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan            DIMENZIJE:     8,3 x 6,0 cm    OPOMBE:          Po pričevanju Ane Lackner je fotografija nastala med gostilno Hermana Lacknerja in pomožnim objektom. Na fotografiji družina Josefa Lacknerja. Mož z belo brado na sredimi Josef Lackner. Zadnji na desni Hermann Lackner.
Prednja stran: fot005_a
Datum obdelave gradiva: 04. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 005/FOT