NASLOVNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:             med leti  1950 - 1960 DOGODEK:       fotografija – osebni dokument ZALOŽNIK: neznan           FOTOGRAF:     neznan   DIMENZIJE:     OPOMBE:          Na fotografiji oz. osebnem dokumentu predvojnem potnem listu fotografiran Franc Ivanc (1890 - ?) iz  Koprivnika 47. Gospod Ivanc je pred drugo svetovno vojno delal kot delavec v Ameriki in Kanadi. Kratek opis družine Ivanc je objavil: Ernst. Stalzer, Nesseltaler - Dorfchronik, München-Nesseltal, 1984, stran 176. Potni list v lasti družine Ivanc iz Koprivnika, fototeka: Matjaž Matko
Prednja stran: fot009_a
Datum obdelave gradiva: 07. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 009/FOT