NASLOVNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno              KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            med leti 1935 - 1941 DOGODEK:      portretna fotografija ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan            DIMENZIJE:     8,3 x 6,0 cm    OPOMBE:          Po pričevanju Ane Lackner je fotografija nastala pred gostilno Hermana Lacknerja. Na fotografiji so dekleta iz Koprivnika in Mavrlena. Zadnja z desne, Ana Lackner.
Prednja stran: fot004_a
Datum obdelave gradiva: 04. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 004/FOT