NASLOVNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:   Gostilne in birti v Koprivniku  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 640.43(497.4Koprivnik) MATKO, Matjaž    Gostilne in birti v Koprivniku : iz fotografske dediščine       Kočevarjev = Gasthäuser und Wirte in Nesseltal : aus dem           fotographischen Erbe der Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; prevod v nemščino Tomaž Markovič, prevod v kočevarsko narečje Maridi      Tscherne]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine     Nesseltal Koprivnik, 2010 ISBN 978-961-92496-3-5 1. Gl. stv. nasl. 252772608 KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            okoli leta 1935 DOGODEK:      Gostilna Meditz ZALOŽNIK:  neznan               FOTOGRAF: neznan            DIMENZIJE:     8,5 x 6,9 cm    OPOMBE:          objavljeno v publikaciji - Matko, Matjaž. Gostilne in birti v Koprivniku, stran 28 -  29 .
GOSTILNA NEŽE MEDITZ Prvotni lastnik gostilne je bil Kočevar. Njegova žena Neža je bila doma iz okolice Šentjerneja, kar je tedanji oblasti odgovarjalo, saj je postala uradni jezik v novi državi po razpadu Avstro-ogrske monarhije  tudi slovenščina. Napis na pročelju hiše je dobil novo podobo: z novim priimkom in napisom v slovenščini. Gostilniški prostori so se nahajali v zgornjem nadstropju hiše. Strežno osebje so bila domača Pihlerjeva dekleta in Nežina sorodnica Nežka Romih iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju. V gostilno so radi zahajali gozdni delavci iz žage na Rogu in iz naselij Hrib ter Golobinjek. Gostilna je bila priljubljena zaradi prijaznih natakaric in lastnice, ki je za pogovorni jezik uporabljala slovenščino. Bila je edina slovenska gostilna v vasi in okolici. Po pričevanju gospe Ane Lackner, poročene Šefman, je dogodek pred gostilno nastal okoli leta 1935. Na posnetku je praznovanje pusta pod vodstvom domačina Matije Lundra in koprivniških fantov. Dogodek s šaljivo vsebino naj bi predstavljal vozilo, ki bi udeležence pusta popeljalo na izlet v Jeruzalem.
Prednja stran: fot003_a
Datum obdelave gradiva: 04. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 003/FOT