NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:    Stalzer, Ernst. Nesseltaler - Dorfchronik, München-Nesseltal, 1984.            KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            odposlana po prvi svetovni vojni DOGODEK: kolorirana razglednica ZALOŽNIK: Johann Röthel, Graflinden               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     14,3 x 8,9 cm  OPOMBE: Sestavljena razglednica iz dveh fotografij. Na zgornji je panorama Koprivnika, primerjaj razglednice pod zaporednimi številkami 021 KK, 022 KK in 023 KK. Na spodnji fotografiji je trgovina Margarete Schneller (mati Richarda Schnellerja, trgovca in lesnega manipulanta iz Koprivnika).
Prednja stran: KK 024_a Zadnja stran:  KK 024_b
Datum obdelave gradiva: 15. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 024/KK