NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:                                                                           KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            19. 8. 1939* DOGODEK: foto razglednica ZALOŽNIK: Ernst Stalzer, München            FOTOGRAF: Franc Rabuse, Kostanjevica               DIMENZIJE:    14,0  x  8,1 cm    OPOMBE: *Matjaž Matko hrani fotografske plošče (negative) iz katerih je razviden datum nastanka posnetka!  Fotografija je ponaredek, delo Ernsta Stalzerja. Gospod je bil sorodnik Franza Rabuseja. Ob neki priložnosti mu je odtujil fotografije in se podpisoval kot avtor fotografij. Objavil jih je v publikaciji: Nesseltaler-Dorfchronik, München- Nesseltal, 1984.
Prednja stran: KK 050_a Zadnja stran:  KK 050_b
Datum obdelave gradiva: 20. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 050/KK