NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:                         KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            16. 5. 1911 DOGODEK: natisnjena razglednica ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     4,0 x 9,4 cm         OPOMBE: Obstajajo trije ponatisi razglednice! Ponatis je bil objavljen v publikaciji: - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941.  
Prednja stran: KK 012_a Zadnja stran:  KK 012_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 012/KK