NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            med leti 1939 - 1940 DOGODEK: Birma v Koprivniku ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    8,8 x 6,4 cm      OPOMBE:        Slovenski in kočevarski birmanci iz Koprivnika in okoliških vasi pred župniščem v Koprivniku.
Prednja stran: KK 108_a Zadnja stran:  KK 108_b
Datum obdelave gradiva: 01. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 108/KK