NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                    KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            11. 10. 1916 DOGODEK:   razglednica narejena v tehniki bakrotiska** ZALOŽNIK: A.R.& C. No. 1090/2               FOTOGRAF: Josef Dornig, starejši*               DIMENZIJE:     14,0 x 8,9 cm        OPOMBE: večkrat objavljeno v različnih publikacijah. Npr. Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941.   *Ugotovitev Matjaža Matka. Avtorski posnetek pripada fotografu Josefu Dornigu, mlajšemu (IZGUBLJENI ALBUM O FOTOGRAFU, Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in družini Dornig, 2007, ISBN 978-961-92261-O-O). ** obstajata dva odtenka; moder in rjav odtenek. Razglednica v rjavem odtenku je izšla med prvo svetovno vojno. V tridesetih letih je izšel ponatis razglednice, tokrat se je kot založnik podpisal Josef Dornig, mlajši.
Prednja stran: KK 034_a Zadnja stran:  KK 034_b
Datum obdelave gradiva: 17. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 034/KK