NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI OBJAVLJENO:   KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:           9. 7. 1902 DOGODEK: risana razglednica (litografija) ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     14,2 x 9,4 cm                          OPOMBE:  Obstaja nekaj ponatisov risane razglednice! Ponatis je bil objavljen v publikaciji: Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941.               
Prednja stran: KK 008_a Zadnja stran:  KK 008_b
Datum obdelave gradiva: 10. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 008/KK