NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            med leti 1935 - 1941 DOGODEK: vaško jedro ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    8,7x 6,4 cm      OPOMBE:   Vaško jedro, hiša na levi, gostilna Hermanna Lacknerja, Koprivnik 9. Hiša na sredini v lasti Hermanna Lacknerja, hiša na desni, lastnik Alex Rabuse (Kölleisch), Koprivnik 10.
Prednja stran: KK 107_a Zadnja stran:  KK 107_b
Datum obdelave gradiva: 01. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 107/KK