NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO:  Koprivnik in njegovi ljudje            CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 94(497.4 Koprivnik) 929((497.4 Koprivnik) MAKAROVIČ, Marija Koprivnik in njegovi ljudje / Marija Makarovič ; (arhivsko gradivo arhiv Pokrajinskega muzeja Kočevje …e tal.). 1. Izd., 1. Natis.-Ljubljana:¨«Maks Viktor« ; Dolenjske Toplice : Društvo kočevarjev staroselcev, 2010 Vsebuje tudi: Moje srce je ostalo v Koprivniku : življenske pripovedi, pričevanja in zgodbe o Hribu pri Koprivniku in Koprivniku / Anna Loser_(et.al.) ISBN 978-961-92021-5-9 (»Maks Viktor«) 1. Moje srce je ostalo v Koprivniku     254162432       KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1920 DOGODEK: družinska fotografija ZALOŽNIK:  Fotograf  R. Verderber* FOTOGRAF: Rudolf Verderber, starejši*                            DIMENZIJE:    8,2 x 13,0 cm – foto razglednica  OPOMBE:        objavljeno v  publikaciji - Makarovič, Marija. Koprivnik in njegovi ljudje, stran 396
 (Foto: R. Verderber fotograf, Kočevje)* *Ugotovitev    Matjaž    Matko,    objavljeno    v    publikacijah:    5 fotografov    Kočevarjev    in    Prva    kočevska    fotografkinja Margit Verderber. Lastnik foto razglednice Matjaž Matko. PISMO Ana Loser – PRIČEVANJA Original   hrani   Matjaž   Matko.   Povzetek:   Ta   slika   je   od   leta 1920,   posneta   v   Koprivniku   ob   binkoštih,   samo   ne   vem,   kje je    ta    prostor.    Moj    oče    Max    Tschinkel,    mama    je    Anna Tschinkel rojena Wuchse, in moja malenkost stara 2 let… KOPRIVNIK ON NJEGOVI LJUDJE Slika   27:   Zakonca   Anna   Maria   in   Max   Tschinkel   s   hčerko Anno.   Koprivnik,   binkošti   leta   1920      (Foto:   R.   Verderber fotograf, Kočevje)*
Prednja stran: KK 062_a Zadnja stran:  KK 062_b
Datum obdelave gradiva: 24. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 062/KK