NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno                                                                     KRAJ: Svetli potok - Lichtenbach                                                              DATUM:           med leti 1940 - 1941 DOGODEK: šola v Svetlem potoku ZALOŽNIK: neznan           FOTOGRAF: Jože Divjak Ribnica             DIMENZIJE:     6,3 x 7,8 cm OPOMBE:         Šola Svetli potok Stane učil Na fotografiji pročelje ljudske šole v Svetlem potoku pri Koprivniku, kjer je poučeval Stane Šefman. Vir: Ana Lackner Šefman.
Prednja stran: fot042_a Zadnja stran:  fot042_b
Datum obdelave gradiva: 07. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 042/FOT