NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno            KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1935 DOGODEK: skupinska fotografija ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan                DIMENZIJE:    8,8 x 6,0 cm      OPOMBE:       V Koprivniku 1935 Črnomaljci. Slikano na domačem vrtu v Koprivniku. Hišna številka 9, lastnik Hermann Lackner (Beibleisch), posest 25ha28a 08m².  Za hišo je bilo gospodarsko poslopje in kozolec. Po pripovedovanju gospe Ane Šefman so prišli na obisk prijatelji iz Črnomelja, s katerimi so se pogosto družili in organizirali izlete po okoliških vaseh ali na Mirno goro. Vir: Ana Lackner Šefman, Primerjaj 105/KK, 106/KK
Prednja stran: KK 104_a Zadnja stran:  KK 104_b
Datum obdelave gradiva: 01. 10.  2018
Osebna številka zbirke: 104/KK