NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: neobjavljeno            KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            leta 1938 - 1940 DOGODEK: skupinska fotografija ZALOŽNIK: neznan               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:    5,8 x 8,2 cm          OPOMBE: Poldi, Anne doma kozolcu Gospodarski objekt za hišo Lacknerjevih iz Koprivnika. Pozirata dekleti Leopoldina Wuchse in Anna Lackner.
Prednja stran: KK 101_a Zadnja stran:  KK 101_b
Datum obdelave gradiva: 27. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 101/KK