NASLOVNA STRAN:
HRBTNA STRAN:
BIBLIOFILSKI PODATKI
OBJAVLJENO: Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas               CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 77.047.1(497.4 Koprivnik) MATKO, Matjaž Die Heimat Koprivnik : --- bila je to lepa vas = --- a Beautiful village this used to be / Matjaž Matko ; (prevod Jon Derganc ; razglednice in zemljevidi iz zbirke Matjaža Matka). – Koprivnik : samozal,. 2006 ISBN 961-236-980-1     223396864                                                                                KRAJ: Koprivnik                                                              DATUM:            odposlana med prvo svetovno vojno DOGODEK: risana razglednica (litografija) ZALOŽNIK: Johann Röthel, Graflinden               FOTOGRAF: neznan               DIMENZIJE:     13,9 x 9,8 cm OPOMBE: objavljeno v  publikaciji - Matko, Matjaž. Die Heimat Koprivnik … bila je to lepa vas,  poglavje RAZGLEDNICE KOPRIVNIKA 1897 -1941, stran 78 – 79. Gospod Franc Rabuse (za prijatelje Francl) je rad obiskoval Nesselthal, rojstni kraj svojega očeta Ivana. Svoji izvoljenki, »velecenjeni gospodični Eli Čerov«, pošilja Francl pozdrave v Sveti križ (Podbočje), kjer je poučevala v osnovni šoli. Pozdravom se pridružujejo tudi prijatelj J. Divjak iz Kočevja, Ernst Lackner iz Nesselthala 40 ter sorodnika Maria Stalzer in Ernst Stalzer, oba iz Nesseltala. Razglednica je izdelana v nenavadni tehniki: v izvirniku je črno-bela, da pa jemikavnejša, so jo preprosto ročno pobarvali s šablonami. Uporabljeni postopek je bil značilen za leta okoli prve svetovne vojne. Na razglednici poslani iz Nesselthala, je v sredini vasi s strelico označena streha očetove rojstne hiše.
Prednja stran: KK 023_a Zadnja stran:  KK 023_b
Datum obdelave gradiva: 15. 09.  2018
Osebna številka zbirke: 023/KK